Nastala další sobota a tak jsem vyrazil odpočinout si na zahradu. Vzal jsem do ruky motorovku, párkrát jí protůroval a rozhlédnul se kolem sebe po celé té krásné, ale poněkud zaneřáděné zahradě, ale k mé lítosti už jsem nemohl objevit nic, co by se dalo beztrestně pořezat.

   Se smutkem v duši jsem uložil pilu zpátky do police a vyrazil dozadu ke skleníku, na místo, kde se od minulé těžké bitvy vršila neuvěřitelně obrovská hromada tůjového temna. Tohle se musí uklidit. A nejsnažší způsob, kterým se to dalo udělat, bylo vypustit trochu skleníkových plynů.

   Rozdělal jsem jako správný zálesák oheň plynovou bombou a naházel na něj velkou kupu větví a větviček, vršků, pokřivených stromků i tlustších kmínků a kmenů. Z hromady vystoupil dým jako dým z veliké pece a dýmem z té hromady se zatměla celá obloha.

   Jestli teď někdo zavolá hasiče, tak to bude průšvih.

   Za chvíli z hromady vyšlehly obrovské, několikametrové plameny, které brzo pohltily i ty nejtlustší suché větve a kmeny. Házel jsem do plamenů další a další kmeny a všimnul jsem si zajímavého efektu.

   Hodil jsem několik centimetrů tlustý vršek stromu do ohně, udělalo to "huuuuhughššššš", jehličí a větvičky byly v pár vteřinách pryč a do minuty i celý kmen. Celá neskutečně obrovká halda temna byla spálená za hodinu a to jsem se ani pořádně neohřál.


   Přemýšlel jsem nad hromadou dohořívajících zbytků a výsledky mého snažení v téhle přetěžké bitvě. K čemu vlastně jsou ty stromy, které nenesou vůbec žádné ovoce, ani ty nejmenší bobulky a jejich jediným cílem a snažením je to, že brání světlu a zakrývají výhled ven na ulici a lidem pohled do naší nádherné zahrady? A když se pak ten binec pokácí, má tolik větví, že z něj ani nejdou vyrobit pořádná polínka. A když se nakonec spálí, ani pořádné teplo to nevydá, aby se s tím topit dalo. Chci ještě vůbec takové stromy na svojí zahradě? 

   Šel jsem domů okolo pahýlů, které zůstaly po bitvě s temnem a v hlavě se mi uhnízdila myšlenka, která mě těšila víc, než vrčení motorovky.

   Temno musí ze zahrady pryč i s kořeny.