Mnoho let před tím, než začali lidé počítat letopočet od začátku Cesty místo začátku světa, ukazoval Bůh prorokům ze svého lidu tu Cestu. Ta proroctví mám moc rád. Nejvíce z těch proroctví a slov poznání se nám dochovalo od Izaiáše. Tohle zjevení měli i další proroci. Třeba Joel. Nebo Jeremiáš: "Své zákony vložím do jejich mysli a napíši jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým li... [More]