"Tak pojď, Jani, jdeme podat to daňové přiznání" říkám manželce. Po dřívějších zkušenostech s úředníky budu radši, když půjde se mnou a nesrovnalosti v papírech či jen vrtochy úředníků vyřešíme přímo na místě.   "Co že to jdete dělat, tati?!" ozvala se nevěřícně dcera.    "No, jdeme podat daňové přiznání" odpovídám.    Nechápe.    "Vy jste něco provedli?" zept... [More]