Vývoj mozku bez hlavy   Tuto studii jsem dal dohromady při psaní článku "Lidský mozek se vyvinul z konečníku, tvrdí vědci", v době, kdy jsem zjistil, že populárně naučná evoluční literatura je opravdová věda. O prázdninách jsem měl možnost si přečíst pár článků z tohoto oboru v časopise "National Geographics", o kterém jsem se naivně domníval, že je poněkud jiného druhu. Ale vědecké evoluční články v tomto časopise mě přesvědčily k tomu, že bych svoji studii měl dát na papír, alespoň elektronicky, tak aby mohlo vznikat mnoho nových a opravdu pravých vědeckých článků.

   Přísně orthodoxní slova a konstrukce

 
   Tato slova a konstrukce musí povinně obsahovat každý orthodoxní, populárně naučný, evoluční a přísně vědecký článek v novinách nebo časopise.
 
   Milion

   Každý přísně vedecký článek musí obsahovat slovo milion. Milion je klíčové slovo, které spouští žádoucí pochody v mozku cílové skupiny. Po tomto slově cílová čtenářská skupina opouští realitu a vydává se do dálek reality nové. Použijte slovo Milion hned na začátku článku pro umocnění jeho působnosti.

   Na začátku článku nepoužívejte "Miliarda", toto slovo již evokuje horší asociace - Diag human, Krejčíř, daně, státní rozpočet a spouští opět nežádoucí pochody v mozku čtenáře. Uprostřed článku používejte slovo "Miliarda" velmi opatrně, vždy ve spojení se slovy vypínajícími mozkovou činnost, a to maximálně jednou.
 
   Exotické dálky
 
   Libovolné - Azory, Velikonoční ostrovy, cokoliv známého z katalogů cestovních kanceláří. V nouzi můžete použít Ameriku nebo Austrálii, cílová skupina stejně neví, kde to je. Pro velmi závažné objevy použijte Galapágy. Podstatné je, aby bylo jádro výzkumu umístěné na exotickém místě. V žádném případě nepoužívejte ve vědeckém článku exotické dálky, pokud jste před tím nepoužili klíčové slovo Milion, které spustilo žádoucí duševní pochody, taková konstrukce by byla kontraproduktívní. Vyvarujte se exotických dálek s negativním nádechem, např použítí slova "miliarda" se slovem "seychely" by mohlo naprosto zrušit vědecký účinek článku.
 
   Náhoda
 
   Zatímco předchozí slova je možné v přísně vědeckém evolučním článku ve speciálních případech vynechat, slovo "náhoda", případně "náhodný" je přísně povinné. Bez něj se cílová čtenářská skupina nachází ve veliké nejistotě, nedokáže rozeznat zda se pohybuje na přísně orthodoxní půdě, nebo čte článek od heretiků a odpadlíků.
 
   Evoluce
 
   Druhé přísně povinné evoluční slovo, může být použito v jakékoliv variantě nebo tvaru, v nouzi lze použít slovo "vývoj" a jeho varianty. Bez tohoto slova je cílová čtenářská skupina zcela ztracena, vynechat slovo "evoluce" je jak vynechat "Třídní boj" či "Buržoazii" v Rudém právu.

   Slovo Evoluce či Vývoj je možné použít v článku v libovolném množství, každé další užití utvrzuje čtenáře, že se nachází na přísně orthodoxní půdě a ujišťuje o tom, že jakékoliv následně sdělené informace jsou Pravda.
 
   Darwin
 
   Jméno Darwin není povinné, ale ve spojení s předchozím slovem umocňuje jeho účinek. Pokud přinášíte nějaké nové a velmi závažné vědecké sdělení, pro jistotu toto jméno v článku použijte.
 
   Vědci
 
   Toto slovo je opět důležitou součástí sdělení, slovo "vědec", "vědci" nebo "vědecký" umocňuje pocit Jediné Správné Pravdy ve čtenáři. Při velmi závažných sděleních použijte přísně orthodoxní slovní konstrukci "tvrdí vědci", nelépe přímo v titulku daného článku. Je zakázáné rozmělňovat tuto přísně dogmatickou orthodoxní frázi do forem "říkají vědci", "vědci se domnívají" nebo forem podobně změkčujících význam této velmi cenné fráze naší víry.
 
   Převratný
  
   To je důležité slovo. Je lépe přinášet objevy převratné, než objevy postupné. Na převratné, zcela nové objevy je cílový čtenář zvyklý a převratnost objevu utvrzuje čtenáře v přísně vědecké víře ve schopnosti vědců.

   Další vyjmenovaná orthodoxní evoluční slova

 
   Tato slova je možné použít pro utvrzení čtenářů, že se nachází na přísně vědecké evoluční půdě. Jsou to slova, na která je cílová čtenářská skupina zvyklá a tato slova pomáhají získat záchytné body pro pravou víru čtenářů. Nemají takový účinnek jako slova výše uvedená, mohou se používat jako doplněk článků.
 
   Dinosaurus, Globální, Oteplování, Klima, Vyhynutí, Vymírání, Výběr, Teorie, Přizpůsobit, Etapa, Odborníci, Postupně, Převratný, Přelomový, Zkamenělina, Předchůdce, Předek, Křížit, Prapolévka a další.

   Struktura přísně orthodoxního, vědeckého evolučního článku

 

   Titulek

   Přísně orthodoxní titulek vědeckého populárně naučného článku musí být dostatečně úderný a kontroverzní, aby zaujal cílového čtenáře. Obsah titulku by měl souviset se samotným článkem, zároveň však musí mírně míjet jeho podstatu. Jako kontroverzní témata titulku je vhodné použít boj a krev, sex a peníze, případně jiné podobné kontroverzní téma.

   Příběh
 
   Orthodoxní přísně vědecký článek musí obsahovat příběh opravdového evolučního vědce, který učinil převratný objev, který se snažíte čtenáři předat. Ideální příběh vědce či výzkumníka se odehrává v exotických dálkách, postupně se vyvíjí a učiněné objevy a nálezy jsou náhodné.
 
   Používejte příběhy známé čtenáři z médií jemu blízkých, nejjednodušší je použít příběh z některého filmového trháku, jehož děj se odehrává v exotických dálkách. Podobná konstrukce pomáhá tlumit mozkovou aktivitu. Pokud chcete dodat svému sdělení výrazně více vědeckosti, použijte příběh z nějakého dobře známého vědecko-fantastického filmu.
 
   Výsměch     
 
   V žádném přísně vědeckém evolučním článku nesmí chybět výsměch naprosto nevědeckým a neevolučním protivníkům. Stačí si vybrat kohokoliv z nepřátelského tábora, sdělit mu váš převratný objev a zapsat jeho reakci. Tato reakce je dostatečná k zesměšnění protivníků a velmi utvrzuje cílové čtenáře v pravosti jejich vědecké víry. Velmi se doporučuje výsměch nepřátelům pravé vědecké víry v kombinaci s konverzí jednoho z hlavních představitelů vašeho objevu od nevědeckých pověr k pravé evoluční vědecké víře.
 
   Jádro vědeckého sdělení
 
   Je potřeba, aby byla samotná vědecká Pravda v článku sdělena jaksi mimochodem, náhodou, a postupně, neměla by být vložena hned na počátku a prvoplánově, což by mohlo v čtenáři vyvolat nežádoucí pochody. Samotné faktické jádro článku by nemělo přesahovat asi čtvrtinu celého článku a celá konstrukce by neměla být příliš složitá, aby nebyly spuštěny nežádoucí pochody v hlavě čtenářů.
 
   Pro samotný vědecký objev použijte jakoukoliv analogii, která vás v živé přírodě napadne, je celkem jedno jaká. Můžete uveřejnit cokoliv, co souvisí s tématy "náhoda", "postupně", "podobné", "blízko", pokud jste použili dostatek slov vypínajících mozkovou činnost a nepoužili zakázané konstrukce, můžete si být jisti, že cílová skupina bude od přečtení článku zcela přesvědčena o Pravdě v článku sděleném.
 
   Buďte si jisti, že váš závažný evoluční objev či zjištění vývoje nebude nikdo nikdy schopen ověřit, vaší fantazii se tedy nekladou žádné meze, můžete vyvíjet cokoliv z čehokoliv.

   Přísně Zakázaná slova a konstrukce

 

   Číslovky
 
   V přísně orthodoxním vědeckém evolučním článku se rozhodnutím vědeckého koncilia přísně zakazuje použití číslovek větších, než 12 (slovy dvanáct). Takové číslovky vyvolávají velmi nebezpečné mozkové pochody. Pokud je ve velmi vyjímečných případech třeba podobné číslovky použít, je nutné eliminovat jejich vliv slovem "milion" nebo jiným podobným vyjmenovaným slovem.
 
   Výpočet
 
   Toto slovo se i stydím napsat a nebudu ho opakovat. Každý, kdo by v přísně evolučním vědeckém článku použil toto slovo, nebo dokonce nějaký ... uvedl, bude z evolučně vědecké komunity navždy exkomunikován. Tato exkomunikace je automatická a uplatňuje se již při psaní vědeckého článku. V případě uveřejnění takového článku je exkomunikace nevratná. Opatrní buďte také při použití slov se slovním základem "počet", při jejich použití opět uveďte vždy slova eliminující účinek základu "počet". Pomatujte, že tento slovní základ je v přísně vědeckém evolučním oboru plně a dostatečně nahrazeno slovem "objev" a slovy příbuznými.
  
   Vzorec
 
   Toto slovo je opět přísně zakázané. Nepoužívejte ho. Není tak nebezpečné jako ..., protože cílová skupina už zapoměla, co přesně vlastně znamená. Právě proto toto slovo znejisťuje čtenáře, snižuje vliv závažných vědeckých skutečností, které uvádíte. Navíc některý z čtenářů by si mohl vzpomenout na pravý význam slov "matematický vzorec" a byl by tak navždy ztracen.
 
   Vytvořit

   Na toto slovo se opět vztahuje přísná vědecká klatba. Existuje ještě jedno horší slovo, tak zlé, že ho ani neuvedu, slovo se slovním základem "tvoř" a písmenem "S" na začátku. Toto slovo je pod tak přísnou klatbou, že z vědecké evoluční komunity bude exkomunikován každý, kdo na něj byť jen pomyslí, bez ohledu na to, zda ho bude chtít použít ve své závažné práci. Použití jakýchkoliv jiných slov se slovním základem "tvoř" se v přísně vědeckém článku také zapovídá.
   Z tohoto pravidla uděluje vědecké koncilium výjimku slovu "tvor", které je povoleno použít pro jakýkoliv extrémně nepřitažlivý živočišný druh.

   Tisíc let
 
   Buďte si vědomi, že žádné období v dějinách netrvalo tisíc let. Použití této slovní konstrukce zcela degraduje jakoukoliv závažnou evoluční myšlenku, na kterou jste tak těžce přicházeli. Určite je možné dané období prodloužit tisíckrát, nebo trochu zkrátit.